Circulaire economie vooral Logistieke kwestie

publication

De aandacht voor de circulaire economie groeit. Steeds meer ondernemers zien de kansen van het sluiten van materiaalkringlopen en circulaire businessmodellen. In een circulaire economie wordt waarde behouden door gebruikte producten en materialen terug te halen voor hergebruik. Om dit te organiseren zijn slimme logistieke oplossingen nodig.

Dit wordt benadrukt in het Artikel van 11 januari 2018 in Het technisch weekblad. verschillende koplopers in de circulaire economie komen aan het woord om de groeidende aandacht voor circulair ondernemerschap toe te lichten. Zo ook Laurens Groen, directeur van Milgro Rotterdam:

Hij bevestigd dat de circulaire economie niet alleen een kwestie van techniek is, maar vooral van logistiek. Of zoals Groen formuleert: ‘Het gaat erom de terugreis van de producten te organiseren, inclusief het verpakkingsmateriaal. Want afvalstromen zijn grondstoffen die de weg zijn kwijtgeraakt.’

Voorwaarde voor het organiseren van succesvolle retourvluchten is het in kaart brengen van de routes en de hoeveelheden van de dolende grondstoffen. Groen: ‘Bedrijven en huishoudens ontdoen zich van afval omdat het een probleem is dat wordt opgelost door afvalbedrijven. Wij vinden dit geen goede gedachtegang. In plaats van ons te ontdoen van afval moeten we afval zien als een kans voor grondstoffen. En dat is een businessmodel: er is geld mee te verdienen.’

En dat doet Milgro ook. Groen is al 25 jaar met afvalmanagement bezig – hij richtte in 1993 De Afvalwinkel op. De laatste drie jaar groeide Milgro elk jaar met 20 %. Groen ontving daarvoor afgelopen najaar een FD Gazellen Award, omdat het een van de snelst groeiende bedrijven van Nederland was,

 

waar momenteel tachtig mensen werken. Milgro mag klanten van naam en faam tot zijn portfolio rekenen, waaronder Tesla, bloemenveiling Royal FloraHolland, auto-importeur Pon, zuivelconcern FrieslandCampina, groente- en fruitbedrijf The Greenery en de online winkel CoolBlue.

Kernpunt van Milgro's werkwijze is een digitaal afvalmanagementplatform, een soort van TomTom die de reis van producten volgt en beschrijft. Neem CoolBlue. ‘Niet alleen bezorgen ze je de bestelde producten, ze nemen ook steeds meer direct de verpakking en eventuele oude producten mee terug’, zegt Groen.

En er zit nog meer in het vat. ‘Als jij een printer bestelt, zal je bijvoorbeeld na drie jaar een seintje krijgen van de producent dat er een nieuw exemplaar voorhanden is, energiezuiniger en met minder milieubelastende inkt. CoolBlue zal hem desgevraagd omruilen. De onderdelen van jouw oude printer worden in ontmantelmachines uit elkaar geschroefd en dat gebeurt steeds meer modulair. Want er zal steeds meer ontworpen worden met het oog op hoogwaardig hergebruik – design for recycling.’

Het is helder dat de organisatie van deze scenario's om slimme logistieke oplossingen vraagt. 

Verder lezen? Kijk op de website van het Technisch Weekblad.

Twitter LinkedIn™ Facebook
Written by Carien van der Have on 29-01-18

Do you want to comment on this library-item?

Latest comments

Logistiek is de enabler van een circulaire economie. Milgro geeft hierin het goede voorbeeld.

Initiator

Participants