Hogeschool Rotterdam

publication

De Hogeschool Rotterdam leidt haar studenten op tot professionals die een waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappij. Dat doen ze in Rotterdam, een internationale en grootstedelijke context. In alles wat zij doen gaan ze uit van gelijkwaardigheid, bevorderen ze wederzijds respect en werken ze emancipatiegericht.

Profiel

De verbinding tussen onderwijs en praktijkgericht onderzoek krijgt vorm in de samenwerking tussen opleidingen en kenniscentra. Zij ontwikkelen in interactie met de beroepspraktijk een gezamenlijke visie op de toekomst en uitdagingen van het betreffende werkveld en de betekenis daarvan voor huidige en toekomstige professionals. Die visie geeft richting aan de ontwikkeling van het onderwijs en aan de programmering van het onderzoek.

Het verwerven van kennis en het toepassen daarvan in het werkveld draagt bij aan het verbeteren en vernieuwen van zowel de opleiding als de beroepspraktijk. Het praktijkgericht onderzoek van de Hogeschool Rotterdam is nauw verbonden met het onderwijs zodat het bijdraagt aan het opleiden van professionals met een kritische, onderzoekende en ondernemende houding.

Lectoren en lectoraten

Dr. ir. Christoph Maria Ravesloot is lector Innovatie Bouwproces en Duurzaamheid bij lectoraat Duurzame Havenstad aan de Hogeschool Rotterdam

Prof. dr. ing. Guy Bauwen is lector Entrepreneurship & Business Innovation bij Kenniscentrum Business Innovation van de Hogeschool van Rotterdam

Dr. Maaike Lycklama à Nijeholt is lector Finance & Business Innovation bij Kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam

Dr. Ron Ainsbury is Associate Lector Business Responsibility & Sustainability bij Kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam

 

Twitter LinkedIn™ Facebook
Written by Mirte Schreuder Hes on 18-10-17

Do you want to comment on this library-item?

Latest comments

Hogeschool Rotterdam is nauw verweven met de ontwikkelingen in de regio Rotterdam. In een voortdurende samenwerking delen zij kennis en ervaring met het bedrijfsleven, instellingen en overheid.