Hogeschool Utrecht

publication

Hogeschool Utrecht is een ambitieuze hogeschool in een dynamische omgeving. Als University of Applied Sciences verzorgen ze onderwijs en verrichten we onderzoek. Ze leiden - aankomende - professionals op die gewild zijn op de arbeidsmarkt en onlosmakelijk zijn verbonden met de regio Utrecht.

Profiel

Het praktijkgericht onderzoek van de HU biedt oplossingen voor vragen uit bedrijven en instellingen. Bovendien levert het onderzoek nieuwe kennis en inzichten op die weer van belang zijn voor ons onderwijs. Zo versterkt de HU zowel de opleiding van studenten als innovaties in de beroepspraktijk.

Het onderzoek is ondergebracht in zes facultaire kenniscentra, waar het inhoudelijk is geclusterd. Zowel docenten als studenten worden actief betrokken bij de projecten van de kenniscentra. Om meer impact te genereren, werkt de HU samen met diverse bedrijven, (kennis)instellingen en overheden. Die samenwerking geven we onder andere vorm in Centers of Expertise als U CREATE en Smart Sustainable Cities. De impact is niet alleen op lokaal niveau: in 2011 nam de HU het initiatief tot de oprichting van CARPE, een internationaal consortium voor praktijkgericht onderzoek en beroepsgericht onderwijs. De CARPE-partners ontwikkelen samen onderwijs en onderzoek en versterken elkaar in het verwerven van externe middelen voor het onderzoek.

Lectoren en lectoraten

Dr. ir. Ruben Vrijhoef is lector Nieuwe Cultuur in de Bouwketen aan de Hogeschool Utrecht

Dr. Evert-Jan Velzing is lector bij het lectoraat Building Future Cities van Hogeschool Utrecht

Twitter LinkedIn™ Facebook
Written by Mirte Schreuder Hes on 18-10-17

Do you want to comment on this library-item?

Latest comments

Hogeschool Utrecht leidt professionals op die gewild zijn op de arbeidsmarkt en verbonden zijn met Utrecht. De verbinding tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk versterkt de impact.

Participants