Hogeschool Inholland

publication

Inholland is onderscheidend op de thema’s duurzaam, gezond en creatief. Ze werken op deze gebieden samen met het beroepenveld, overheden en maatschappelijke partners. Ze doen dat persoonlijk en dichtbij, vanuit de overtuiging dat - voor henzelf én hun studenten - zowel succes als tegenslag de sleutel zijn tot ontwikkeling als professional en als mens.

Profiel

De transities in de samenleving – op het gebied van duurzaamheid, gezond en creatief – zijn richtinggevend voor ons onderwijs en onderzoek. Inholland werkt aan verdere verbetering van kwaliteit, studiesucces en studenttevredenheid, versterking van profiel, onderzoek en de verbinding met het werkveld. Het onderwijs en onderzoek richt zich op drie belangrijke transities in de samenleving:

  1. De vorming van een duurzame samenleving en een circulaire economie.
  2. De transities in de zorg en welzijn naar empowerment en zelfredzaamheid.
  3. De zoektocht naar nieuwe vormen van waarde-creatie en verdienmodellen in de creatieve industrie en andere sectoren.

Daarom zetten ze de komende jaren sterk in op de profilerende thema’s duurzaam, gezond en creatief. Deze thema’s zijn richtinggevend voor het portfolio. Het werkveld is hier nadrukkelijk bij betrokken.

Lectoren en lectoraten

Dr. Donald Ropes is lector Learning and Development in Organisations en daarmee onderdeel van het Business Research Centre (onderzoekslijn Leren en Ontwikkelen) van Hogeschool InHolland

Dr. Han van Kleef is associate-lector Learning and Development in Organisations bij het Business Research Centre (BRC), onderzoekslijn Leren en Ontwikkelen, van Hogeschool Inholland

Giovanni Douven is bij het Business Research Centre verantwoordelijk voor al het praktijkgericht onderzoek dat gerelateerd is aan de logistieke onderwerpen voor de luchtvaart- en luchthavensector

 

Twitter LinkedIn™ Facebook Google+
Written by Mirte Schreuder Hes on 18-10-17

Do you want to comment on this library item?

Latest comments

Inholland levert een bijdrage aan de uitdagingen in de Randstad. Met onderwijs voor studenten en professionals en praktijkgericht onderzoek voor de beroepspraktijk.

Participants