Lector - dr. Donald Ropes

publication

Dr. Donald Ropes is lector Learning and Development in Organisations en daarmee onderdeel van het Business Research Centre (onderzoekslijn Leren en Ontwikkelen) van Hogeschool InHolland.

Profiel

Donald Ropes (1963) studeerde Internationale Betrekkingen aan de Florida State University (Tallahassee), de tweedegraads lerarenopleiding bij de EFA en Literatuurwetenschappen aan de Universiteit Leiden. In 2010 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam met een proefschrift over Communities of Practice als kennismanagementinstrument. Daarnaast gaf hij jaren les als docent bij Hogeschool Inholland in Diemen. Hij schreef onder meer, samen met Christiaan Stam, het boek Praktijkgericht Management. De afgelopen twaalf jaar heeft Donald Ropes gewerkt als onderzoeker in intellectueel kapitaal, voornamelijk op het gebied van ‘organizational learning’ en organisatieontwikkeling. Voor die tijd was hij in de privésector werkzaam als ondernemer. In 2014 werd Ropes benoemd tot lector van het Centre for Research in Intellectual Capital (Inholland). In oktober 2015 werd hij geïnstalleerd als lector ‘Learning and Development in Organisations’.

Naast zijn lectorschap is Ropes binnen het Business Research Centre waarnemend lector Airport & Aviation en Logistiek & Complexiteit. In deze onderzoekslijnen doet hij samen met (docent)onderzoekers en studenten praktijkgericht onderzoek naar complexe vraagstukken bij de inrichting van logistieke ketens. 

Tot zijn verantwoordelijkheden behoren het verwerven, beheren en onderzoeken binnen nationale en internationale onderzoeksprojecten op het gebied van kennismanagement en organisatieontwikkeling. Elk project dient om oplossingen te genereren voor organisatorische problemen, terwijl ze tegelijkertijd ook bijdragen aan onderwijs en de wetenschappelijke kennis. Projecten nemen de vorm aan van innovatieve ontwikkelingsprogramma’s, ‘communities of practice’ en andere innovatieve leergroepen. Verder probeert hij Inholland te ontwikkelen door docent professionalisering trajecten te ontwikkelen en faciliteren.

 

Onderzoeksprojecten

Leren innoveren voor een circulaire economie

Door de klimaatconferentie in Parijs en het EU-actieplan voor een circulaire economie krijgt het bedrijfsleven steeds meer te maken met regelgeving ter voorkoming van schade aan milieu en klimaat. Van bedrijven wordt gevraagd om productieprocessen en producten te vernieuwen, en om samen te werken bij het sluiten van kringlopen. Voor het MKB betekent circulaire economie een grote uitdaging. Het management wordt meestal opgeslokt door de dagelijkse drukte en er is vaak weinig aandacht voor strategische en duurzaamheidsvraagstukken. Met dit onderzoek gaan we op zoek naar de kennis, vaardigheden en methoden zodat bedrijven deze onderwerpen kunnen hanteren.

De onderzoekslijn Leren & Ontwikkelen beoogt samen met bedrijven, docenten en studenten twee vragen te beantwoorden: 

  • Welke kennis, vaardigheden en methoden heeft het MKB nodig om effectief om te gaan met overheidsbeleid, dat gericht is op circulaire economie (CE)?
  • Welke soort MKB-bedrijven heeft de meeste behoefte aan ondersteuning bij het verwerven van de geïdentificeerde kennis, vaardigheden en methoden?  

 

Leren innoveren in kenniscafés

Kenniscafés worden veelvuldig toegepast, omdat ze onder meer mensen bij elkaar brengen, nieuws en kennis verspreiden, en nieuwe issues definiëren. Om die reden is er al veel geschreven over kenniscafés, maar er is nog geen degelijk onderzoek naar verricht: niemand weet precies wat men leert, alsmede hoe men leert. Dit onderzoek probeert deze kenniskloof te dichten, met het oog op verbeteren van de systematiek. 

Externe pagina

Wil je meer weten over Donald Ropes? Bekijk hier zijn persoonlijke pagina.

 

Lectoraat

Donald Ropes is lector van het lectoraat Leren en Ontwikkelen (Business Research Centre).

Hogeschool

Het lectoraat Leren en Ontwikkelen (Business Research Centre) is een van de lectoraten van Hogeschool Inholland.

Twitter LinkedIn™ Facebook
Written by Mirte Schreuder Hes on 25-10-17

Do you want to comment on this library-item?

Latest comments

Dr. Donald Ropes is lector Learning and Development in Organisations en daarmee onderdeel van het Business Research Centre (onderzoekslijn Leren en Ontwikkelen) van Hogeschool InHolland.

Participants