Lector - dr. drs. ir. Christoph Maria Ravesloot

publication

Dr. drs. ir. Christoph Maria Ravesloot is lector Duurzaam Bouwproces met BIM aan de Hogeschool Rotterdam.

Profiel

Dr. drs. ir. Christoph Maria Ravesloot studeerde architectuur aan de TU Delft en wetenschapsdynamica aan de UvA. Hij promoveerde aan de TU/e op onderzoek naar een managementtactiek voor snelle realisatie van energieneutrale woningbouw en op interactieve constructieve aangepaste technologie.

Christoph Maria Ravesloot bouwde de eerste energieneutrale woning van Nederland in 1994, de eerste gerenoveerde energieneutrale woning van Nederland in 1998 en twaalf andere experimentele gebouwen. Hij verdiept zich sinds 1992 in zelfsturende en zelflerende management methodes en gebruikt de inzichten om projecten en programma's te versnellen. Bij Hogeschool Rotterdam, kenniscentrum Duurzame Havenstad houdt hij zich bezig met het versnellen van de verduurzaming van de bouwindustrie door gebruik te maken van BIM en andere ICT technologieën.

Onderzoeksprojecten

Datawarehousing voor BIM en GIS

In BIM kunnen 3D en 4D gegevens worden aangemaakt, gebruikt, verwerkt, gecommuniceerd, beheerd en gedeeld voor één gebouw. Binnen circulaire processen is het handig als  die gegevens gekoppeld kunnen worden aan GIS waardoor ze beschikbaar komen voor een hoger schaalniveau en dataanalyse op grotere schaal en in tijd. Milieu- en materiaalgerelateerde data kunnen in een datawarehouse worden opgeslagen, waarbinnen ze zowel voor BIM als voor GIS uitwisselbaar en beschikbaar gehouden kunnen worden. 

BIM Bouw Informatie Model

BIM is een werkmethodiek waarbij in een 3 dimensionaal Bouw Informatie Model integraal wordt samengewerkt door diverse disciplines in de bouwsector. De grote kracht van virtueel bouwen met een Bouw Informatie Model is integraal samenwerken. Bij een integrale samenwerking kunnen alle partijen hun kennis en informatie kwijt in het model.

De onderzoeksopgave is de impact van BIM op de versnelling van bouwprocessen in kaart te brengen. Het doel is de kennis over BIM onder de docenten te vergroten en studenten van verschillende opleidingen te laten afstuderen op het BIM onderzoek.

Duurzame Renovatie

Technisch gezien zijn we nu al in staat om oplossingen aan te brengen die passen binnen de CO2 ambities, zoals Nul-op-de-Meter. Echter de wijze waarop die aangebracht worden (proces), de prijs die ervoor betaald dient te worden en de gewenste differentiatie in beleving is hierin nog niet aanwezig. Het aanbod van renovatie moet herordend worden, met daarin keuze voor prijs/kwaliteit en de bijdrage aan duurzame kwaliteit.

De indicatoren waartegen die afweging plaats vindt zijn kwaliteit, duurzaamheid en de prijs. Binnen de onderzoekslijn is de eerste opgave de indicatoren zichtbaar en hanteerbaar maken, alvorens naar oplossingen toe te werken. In de verdere onderzoeksvragen worden deze indicatoren op thema nader uitgewerkt.

Externe pagina

Wil je meer weten over Christoph Maria Ravesloot? Bekijk hier zijn persoonlijke pagina.

Lectoraat

Christoph Maria Ravesloot is lector bij het kenniscentrum Duurzame Havenstad.

Hogeschool

Het lectoraat Duurzame Havenstad is een van de lectoraten van Hogeschool Rotterdam.

Twitter LinkedIn™ Facebook
Written by Mirte Schreuder Hes on 24-10-17

Do you want to comment on this library-item?

Latest comments