Lector - dr. ir. Ruben Vrijhoef

publication

Ruben Vrijhoef (1972) is sinds 2012 lector Building Future Cities aan de Hogeschool Utrecht.

Profiel

Ruben heeft de missie om een impuls te geven aan vernieuwing en verduurzaming van stedelijk bouwen, met name op het gebied van circulair bouwen, ketensamenwerking, lean bouwen, duurzame bouwlogistiek, participatieve stedelijke herontwikkeling en datagedreven stedelijke ontwikkeling en bouwen.

Ruben is in 1998 afgestudeerd als civiel ingenieur aan de TU Delft, waar hij in 2011 promoveerde op het onderwerp ketenintegratie in de bouw. Daarvoor werkte hij bij HBG (BAM) en TNO op gebied van R&D. Hij is tevens onderzoeker en docent aan de afdeling Management in the Built Environment van TU Delft. 

Daarnaast is hij ondernemer en adviseur in de bouwpraktijk. Hij werkt voor lokale overheden, opdrachtgevers en marktpartijen voor nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Tevens is hij docent voor praktijkopleidingen, zoals de Ketenacademie en masterclasses van Jong Bouwend Nederland. Hij is bestuurslid van de stichting Lean Construction Netwerk Nederland.

Externe pagina

Meer weten over Ruben Vrijhoef? Bekijk hier zijn persoonlijke pagina.

Lectoraat

Ruben Vrijhoef is lector bij het lectoraat Building Future Cities.

Hogeschool

Het lectoraat Building Future Cities is een van de lectoraten van Hogeschool Utrecht.

Twitter LinkedIn™ Facebook
Written by Mirte Schreuder Hes on 24-10-17

Do you want to comment on this library-item?

Latest comments

Ruben Vrijhoef (1972) is sinds 2012 lector Building Future Cities.

Participants