Lector - dr. Maaike Lycklama à Nijeholt

publication

Dr. Maaike Lycklama à Nijeholt is lector Finance & Business Innovation bij Kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam.

Profiel

Maaike Lycklama à Nijeholt studeerde Financiële Economie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In 2010 promoveerde zij aan de Universiteit Leiden. Haar onderzoek is gericht op de aandachtgebieden fusies en overnames, soft controls en innovatieve financieringsvormen.

Sinds september 2012 is Maaike verbonden aan Kenniscentrum Business Innovation. Samen met haar team en studenten doet zij onderzoek naar alternatieve financieringsvormen voor ondernemingen, soft controls in organisaties, fusies en overnames en financiële aspecten van Publiek-Private Samenwerking.

Naast haar werkzaamheden bij het kenniscentrum is Maaike vanaf 2011 verbonden aan Nyenrode Business Universiteit als kerngroepvoorzitter Financiering. Sinds september 2012 is Maaike verbonden aan Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Leiden. Voorafgaand daaraan was zij universitair docent aan het Instituut Fiscale en Economische Vakken van deze zelfde universiteit. Daarnaast is Maaike lid van de Raad van Commissarissen van de Rabobank Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest.

Externe pagina

Wil je meer weten over dr. Maaike Lycklama à Nijeholt? Bekijk hier haar persoonlijke pagina.

Lectoraat

Dr. Maaike Lycklama à Nijeholt is lector van het lectoraat Business Innovation.

Hogeschool

Het lectoraat Business Innovation is een van de lectoraten van Hogeschool Rotterdam.

Twitter LinkedIn™ Facebook Google+
Written by Mirte Schreuder Hes on 24-10-17

Do you want to comment on this library item?

Latest comments

Dr. Maaike Lycklama à Nijeholt is lector Finance & Business Innovation bij Kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam.

Participants