Associate Lector - dr. Han van Kleef

publication

Han van Kleef is Associate lector Innovatie & Ondernemen bij het Business Research Centre (BRC) van Hogeschool Inholland, Haarlem.

Profiel

Han van Kleef is deskundig op gebied van het inrichten van innovatieprocessen met het oog op het realiseren van duurzame ontwikkeling. Op dit onderwerp doet hij onderzoek, verzorgt onderwijs, en adviseert hij overheden en bedrijven.

Han van Kleef studeerde Milieumanagement aan de Open Universiteit en Internationale Economie aan Tilburg University. Hij is in 2014 gepromoveerd bij Tilburg University op het proefschrift 'Learning to Learn for Innovation and Sustainable Development'.

Han van Kleef is sinds 2016 als associate lector bij de onderzoekslijn Innovatie & Ondernemen bij het Business Research Centre (BRC). Hij werkt samen met Hogeschool Inholland om innovatieprocessen te verbeteren voor duurzame ontwikkeling. Van Kleef helpt bedrijven, overheden, scholen en belangengroepen beter samen te werken. Op deze manier genereert hij vernieuwende oplossingen, die gedragen worden door de betrokkenen en die aansluiten op de complexe sociale, ecologische en economische vraagstukken waar onze maatschappij mee te maken heeft. Vanuit zijn bureau Trees Inventing ontwikkelde Han van Kleef de Building Innovation Communities (BIC)-aanpak en -programma’s voor innovatie en duurzame ontwikkeling. Dit deed hij op basis van praktijkonderzoek met de Universiteit Tilburg en twintig jaar praktijkervaring. Het onderzoek ging over innovatie en duurzame ontwikkeling in de papierindustrie. De praktijkervaring deed Van Kleef op in het bedrijfsleven, bij (semi-)overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Onderzoeksprojecten

1. CE in het MKB in de regio Haarlem - IJmond

Wat is de status van CE in de regio? Welke hindernissen worden ervaren? Hoe kunnen MKB's worden geholpen stappen te zetten?

2. CE-Accelerator 

Hoe kunnen nieuwe samenwerkingsvormen ontwikkeld worden tussen een lead firm en zijn stakeholders, die een CE mogelijk maken?

Externe pagina

Wil je meer weten over Han van Kleef? Bekijk hier zijn persoonlijke pagina.

Lectoraat

Han van Kleef is lector van het Lectoraat Leren en Ontwikkelen (Business Research Centre).

Hogeschool

Het lectoraat Leren en Ontwikkelen (Business Research Centre) is een van de lectoraten van Hogeschool Inholland.

Twitter LinkedIn™ Facebook
Written by Mirte Schreuder Hes on 25-10-17

Do you want to comment on this library-item?

Latest comments