Lectoraat - Building Future Cities (HU)

publication

Het lectoraat draagt bij aan het duurzaam en efficiënt bouwen aan de stad. Het ontwikkelt vernieuwende oplossingen om slimmer en duurzamer samen te werken in de gebouwde omgeving. Daardoor zal er bewuster worden omgegaan met beschikbare grondstoffen en de leefomgeving binnen de stad.

Betrokken lectoren

dr. ir. Ruben Vrijhoef is lector Buiding Future Cities.

dr. Evert-Jan Velzing is docent-onderzoeker Building Future Cities.

Onderzoek

Circulair bouwen en hergebruiken

In dit thema doen we onderzoek naar het effectief en efficiënt omgaan met bouwmaterialen en grondstoffen, en slimme recycling en upcycling van bouw- en sloopafval. De bouwsector gebruikt zeer veel grondstoffen en heeft daarom een taak en een kans om de aanspraak op grondstoffen te verminderen en bestaande materialen te hergebruiken.

Gezond bouwen met aandacht voor milieu

Dertig procent van het verkeer in steden is bouwverkeer. Om het wegennet te ontlasten en de luchtkwaliteit minder aan te tasten in steden moeten bouwbedrijven en transporteurs op zoek gaan naar logistieke en ICT-oplossingen.

Slim bouwen met data

Hoe kunnen we door gebruik van data materialen in de bouw vaker en efficiënter hergebruiken? We willen slimme logistieke sturing in steden bevorderen. Om hoeveelheden mogelijk herbruikbaar bouw- en sloopafval en de herbruikwaarde daarvan te bepalen zijn ICT-middelen en modellering van de stad nodig door big data.

Samen bouwen aan de stad van de toekomst

We doen onderzoek naar samenwerking en innovatieve gebiedsontwikkeling van stedelijke projecten. Doordat vaardigheden en ambities van mensen en organisaties veranderen worden stedelijke projecten in andere samenstellingen van mensen uitgevoerd dan vroeger. Om wijken en stedelijk vastgoed te realiseren werken publieke en private partijen steeds vaker samen met particulieren. Hoe kunnen we die nieuwe vormen van samenwerking duiden en in goede banen leiden?

Bezoek hier de externe webpagina over het lectoraat.

Twitter LinkedIn™ Facebook
Written by Mirte Schreuder Hes on 25-10-17

Do you want to comment on this library-item?

Latest comments

Het lectoraat Building Future Cities doet onderzoek naar duurzaam en efficiënt bouwen aan de stad.

Participants