Lectoraat - Building Future Cities (HU)

publication

De bouwsector maakt grote veranderingen door en staat voor enorme uitdagingen op economisch, ecologisch en maatschappelijk gebied. Nieuwe manieren van werken en samenwerken in de bouwketen kunnen bijdragen aan een bouwsector die de uitdagingen van vandaag en morgen aankan. In dit kader doet het lectoraat Building Future Cities onderzoek.

Betrokken lectoren

dr. ir. Ruben Vrijhoef is lector Nieuwe Cultuur in de Bouwketen.

dr. Evert-Jan Velzing is lector Technische Bedrijfskunde.

Onderzoek

De nieuwe manier van werken en samenwerken in de bouwketen zal zich minder kenmerken door tegenstellingen en strijd, en meer door integraal samenwerken en het leveren van toegevoegde waarde voor opdrachtgevers, klanten, eindgebruikers en maatschappij. Samenleving en markt vragen niet alleen om transparantie en productiviteit, maar ook om een klantgerichte en omgevingsgerichte benadering van hun vraagstuk. 

Het lectoraat wil bijdragen aan een productiever en duurzamer bouwsector, die slimmer omgaat met de inzet van middelen, capaciteiten en informatie in de keten. Dit draagt bij aan de realisatie van een slimmer, gezonder en duurzamer gebouwde omgeving.

Bezoek hier de externe webpagina over het lectoraat.

Twitter LinkedIn™ Facebook Google+
Written by Mirte Schreuder Hes on 25-10-17

Do you want to comment on this library item?

Latest comments

Het lectoraat Building Future Cities doet onderzoek naar een efficiënte en effectieve inrichting van de bouwketen, hogere productiviteit en duurzamer steden.

Participants