Lectoraat - Business Innovation (Hogeschool Rotterdam)

publication

Kenniscentrum Business Innovation (voorheen: Innovatief Ondernemerschap) is binnen Hogeschool Rotterdam dé kennisplek op het gebied van innovatie en ondernemerschap. Door het verrichten en ondersteunen van praktijkgericht onderzoek voor het Economisch Domein en het bedrijfsleven, ondersteunt het kenniscentrum bedrijven en studenten van Hogeschool Rotterdam.

Hogeschool van Rotterdam

Betrokken lectoren

prof. dr. ir. Guy Bauwen is lector Entrepreneurship & Business Innovation.

dr. Ron Ainsbury is associate lector Business Reponsiblity & Sustainability.

Dr. Maaike Lycklama à Nijeholt is lector Finance & Business Innovation.

Onderzoek

Kenniscentrum Business Innovation koppelt onderwijs, onderzoek en praktijk aan elkaar. Dit gebeurt aan de hand van concrete bedrijfsproblemen die nu spelen of eerder gespeeld hebben. Enerzijds werken ze samen met grote en kleine bedrijven die een innovatief idee hebben en dat naar de markt willen brengen. Anderzijds werken ze samen met bedrijven die hun managementprocessen (financieel, organisatorisch) willen verbeteren. Bij het kenniscentrum werken lectoren die hun sporen in het bedrijfsleven of in het publieke domein hebben verdiend. Onderzoekers en (hoofd-)docenten ondersteunen hen in het onderzoek.

  • Kenniscentrum Business Innovation is een herkenbare en erkende speler in de ‘triple helix’ van bedrijfsleven, overheid en onderzoek & onderwijs in de regio Rotterdam waar het gaat om kennis over groei en vernieuwing van het mkb.
  • Kenniscentrum Business Innovation is de sparring partner van de economische opleidingen van de hogeschool voor het opzetten en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek en het vertalen van onderzoeksresultaten naar de curricula van de opleidingen.
  • De onderzoeksprojecten van Kenniscentrum Business Innovation leiden tot aansprekende resultaten van een uitstekend niveau, waarmee niet alleen de praktijk en het onderwijs maar ook de wetenschap kan worden verrijkt.

Bezoek hier de externe webpagina over het lectoraat.

Twitter LinkedIn™ Facebook Google+
Written by Mirte Schreuder Hes on 27-10-17

Do you want to comment on this library item?

Latest comments

Kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam wil het onderwijs en het bedrijfsleven inspireren met kennis over vernieuwing in het mkb.

Participants