Lectoraat - Business Research Centre (Inholland)

publication

Het Business Research Centre (BRC) is één van de onderzoeksgroepen van Inholland en stelt duurzaam organiseren met de menselijke maat centraal.

Hogeschool Inholland

Betrokken lectoren

dr. Donald Ropes is lector Learning and Development in Organisations (onderzoekslijn Leren en Ontwikkelen)

dr. Han van Kleef is associate-lector Learning and Development in Organisations (onderzoekslijn Leren en Ontwikkelen)

Giovanni Douven is research fellow & projectmanager Airport & Aviation (onderzoekslijn Logistiek en Complexiteit)

Onderzoek

Met praktijkgericht onderzoek legt het BRC de focus op organisatieontwikkeling, ondernemerschap en duurzame innovatie. Daarmee wil het BRC organisaties helpen zich aan te passen aan de steeds hogere eisen die aan hen worden gesteld in de huidige samenleving. 
Het BRC werkt nauw samen met de financieel-economische opleidingen van Inholland, waaronder Business Studies, Bedrijfseconomie en Accountancy. Dit alles om nieuwe kennis te ontwikkelen, innovaties en verbeteringen in het beroepenveld tot stand te brengen, curriculumvernieuwing te stimuleren en docenten te helpen zich te professionaliseren.

Bezoek hier de externe webpagina over het lectoraat.

Twitter LinkedIn™ Facebook Google+
Written by Mirte Schreuder Hes on 27-10-17

Do you want to comment on this library item?

Latest comments

Het Business Research Centre (BRC) van Hogeschool Inholland is één van de onderzoeksgroepen van Inholland en stelt duurzaam organiseren met de menselijke maat centraal.

Participants