Lectoraat - Financial Control (HAN)

publication

Het lectoraat Financial Control is onderdeel van het Kenniscentrum Business Development & Co-creation van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Het lectoraat, geleid door dr. Koos Wagensveld, spitst zich toe op moderne en duurzame vormen van performance management en risicomanagement in de sectoren zakelijke dienstverlening, zorg en bouw.

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Betrokken lectoren

dr. Koos Wagensveld is lector Financial Control.

Onderzoek

Performance management

Veel organisaties hebben vandaag de dag meer dan ooit moeite om ‘in control’ te zijn. Zij hebben problemen met de beheersbaarheid van de organisatie en met het inspelen op de steeds sneller veranderende omgeving. Lector Koos Wagensveld verricht samen met docent-onderzoekers van het lectoraat praktijkgericht onderzoek naar de vraag hoe organisaties evenwicht kunnen aanbrengen tussen enerzijds control als dominant sturingsmotief en anderzijds innovatie, co-creatie en ontwikkeling.

Risicomanagement

In de praktijk van organisaties blijkt vaak dat het registreren van risico’s het voornaamste doel van risicomanagement is, in plaats van bedreigingen wegnemen en kansen pakken. Het lectoraat Financial Control verricht onderzoek naar potentiële innovatie van de praktijk van risicomanagement. Het onderzoek is niet alleen gericht op risico’s die de continuïteit van de organisatie op korte of middellange termijn bedreigen, maar ook op het strategische risicomanagement en de link met interactieve control-systemen.

Bezoek hier de externe webpagina over het lectoraat.

Twitter LinkedIn™ Facebook
Written by Mirte Schreuder Hes on 27-10-17

Do you want to comment on this library-item?

Latest comments

Het lectoraat Financial Control is onderdeel van het Kenniscentrum Business Development & Co-creation van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Participants