Natural Capital Protocol

publication

Het Natural Capital Protocol is een kader dat is ontworpen om vertrouwde, geloofwaardige en actuele informatie te genereren voor zakelijke managers om beslissingen te informeren.
Het protocol beoogt betere beslissingen te ondersteunen door te includeren hoe we met de natuur, of meer specifiek natuurlijk kapitaal, samenwerken.

Twitter LinkedIn™ Facebook
Written by Carien van der Have on 05-10-17

Do you want to comment on this library-item?

Latest comments

De Natural Capital Coalition heft een stappenplan en toolbox uitgewerkt om natuurlijk kapitaal te integreren in je business model en meetbaar te maken.

Initiator

Participants