Onderzoek: Werkspoorkwartier: Creatief, Circulair Maakgebied (Hogeschool Utrecht)

publication

Het project ‘Werkspoorkwartier: Creatief Circulair Maakgebied’ richt zich op het verbeteren van het vestigingsklimaat van het bedrijventerrein Werkspoorkwartier (voorheen aangeduid als Cartesiusweg II).

Beschrijving - Naar een creatief en circulair maakgebied

Het project ‘Werkspoorkwartier: Creatief Circulair Maakgebied’ richt zich op het verbeteren van het vestigingsklimaat van het bedrijventerrein Werkspoorkwartier (voorheen aangeduid als Cartesiusweg II). Dit terrein moet een gebied worden met een toonaangevend vestigingsgebied in Utrecht waar ruimte is voor creatieve, circulaire maakbedrijven. Concreet betekent dit meer oppervlak aan bedrijfslocaties en werkgelegenheidsgroei.
 

Een reeks gerichte interventies

Om dit doel te realiseren, voeren de projectpartners de volgende interventies uit:

Realisatie van een experimentele circulaire proeftuin ‘Het Hof van Cartesius’ op een verwaarloosde groenstrook langs het spoor, waar ruimte komt voor startende, creatieve ondernemers
Circulaire renovatie van bestaande gebouwen, waaronder de Lasloods/Voorbewerkingsloods van Werkspoor, tot locaties voor nieuwe bedrijvigheid in het gebied
Ontwikkeling van een ‘circulaire hub’ voor innovatief en hoogwaardig hergebruik van gebruikte materialen voor bouw en inrichting
Transformatie van de verlaten industriële Werkspoorhaven tot een publieke ontmoetingsplek met duurzame horeca

Deze ontwikkelingen vinden plaats op verschillende locaties, verspreid over het gebied.


Meer informatie is te vinden op de pagina: https://efro-wsk.nl 


Betrokken lectoren en onderzoekers

Lector Ruben Vrijhoef
dr. Evert-Jan Velzing

Hogeschool

Hogeschool Utrecht

Lectoraat

Building Future Cities

Twitter LinkedIn™ Facebook
Written by Mirte Schreuder Hes on 26-04-18

Do you want to comment on this library-item?

Latest comments