Prospecting the urban mine of Amsterdam

publication

Om circulair bouwen mogelijk te maken is Urban Mining, of wel: het terugwinnen van waardevolle materialen uit bestaande bebouwing, een goede optie. Om dit mogelijk te maken heeft het AMS instituut een online tool gepubliceerd waarin de beschikbaarheid van staal en koper in de woningen in Amsterdam wordt gevisualiseerd.

Deze publicatie is uitgewerkt in samenwerking met de universiteit Leiden, De TU Delft, Metabolic en Waag Society. 

Er is enerzijds gewerkt aan het opzetten van een database gekoppeld aan een kaart, en anderzijds onderzocht welke mogelijkheden er zijn om Amsterdam als Urban Mine ook te gaan exploiteren.

De belangrijkste inzichten uit dit onderzoek zijn als volgt:

  • Het effect van marktgedreven en beleidsgedreven scenario's is vergeleken. Wanneer de markt sturend is wordt er een tendens verwacht tot lichter bouwen, modulair bouwen, en het bouwen voor kortere levensduur, om het recycleproces te eenvoudiger te maken. Bij beleidsgedreven scenario's wordt verwacht dat er meer focus ligt op het verlengen van de levensduur om op die manier de marktvraag te verminderen.
  • De lokale en globale aspecten van urban mining zijn onderzocht. Het is niet mogelijk of gewenst om een volledig lokaal urban miningsysteem te organiseren. De objecten die als 'mijn' dienen zijn lokaal en de informatie moet hieruit worden voortgebouwd, maar de markten voor hergebruikte materialen zijn globaal. 
  • An incentive towards establishing urban mining systems is presently missing. Markets for secondary materials are unstable. This must be corrected for urban mining to become a profitable business, either by financial incentives such as a resource or carbon tax, or by dedicated policies. Such incentives cannot be local. 
  • Het informatiesysteem (database) voor urban mining moet opgebouwd en onderhouden worden door een bepaalde ketenmanager die het beschikbaar maakt voor de hele keten. Het BIM systeem lijkt een goed beginpunt hiervoor te zijn. Het systeem zal een lokaal element moeten hebben en moet ook verbonden worden aan databases op een hoger niveau om de relevantie van het informatiesysteem te verhogen.
  • Woonhuizen zijn relevante bronnen vanwege hun grootte maar andere gebouwen zijn wellicht eenvoudiger om te 'mijnen'. Een urban mining-system zal dus andere bronnen moeten overwegen als commerciele gebouwen, infrastructuur, transportmiddelen en grotere consumentenproducten. 
Download hier het rapport: Prospecting the urban mine of Amsterdam
Twitter LinkedIn™ Facebook
Written by Carien van der Have on 05-10-17

Do you want to comment on this library-item?

Latest comments

Vanuit AMS is een database voor Urban Mining van koper en staal in woningen in Amsterdam gepubliceerd.

Initiator

Participants