Senior onderzoeker - dr. Evert-Jan Velzing

publication

Dr. Evert-Jan Velzing is senior onderzoeker bij het lectoraat Building Future Cities van Hogeschool Utrecht. Vanuit dit lectoraat doet hij onder andere onderzoek naar de toepassing van Circulaire Economie bij (industriële) bedrijven in en om steden, en naar Urban Energy.

Profiel

Dr. Evert-Jan Velzing studeerde Natuurkunde en Innovatiemanagement aan de Universiteit Utrecht. Hij promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam met het proefschrift: "Innovatiepolitiek".

Sinds 2016 werkt hij als docent/onderzoeker bij de Hogeschool Utrecht. Als onderzoeker is hij verbonden aan het lectoraat Building Future Cities. Vanuit dit lectoraat doet hij onder andere onderzoek naar de toepassing van Circulaire Economie bij (industriële) bedrijven in en om steden, en naar Urban Energy. Dat gaat over veel verschillende onderwerpen, zoals slimmer gebruik van materialen, het verbeteren van (logistieke) processen, samenwerking en het toepassen van nieuwe kennis.

Bij de opleiding Technische Bedrijfskunde geeft Evert-Jan les in Systems Engineering, onderzoeksvaardigheden, product- en productietechnologie en bedrijfskunde. Dat gaat vaak over industriële bedrijven en complexe systemen. Zijn ervaring als organisatieadviseur voor bedrijven in onder andere de papier-, chemische en metaalindustrie is daarbij nuttig. Die ervaring als adviseur in de industrie publiceerde hij in 2017 in het boek Samen staan we sterk – Duurzaam innoveren in de industrie.

Onderzoeksprojecten

1. Werkspoorkwartiet: Creatief, Circulair Maakgebied

Het project ‘Werkspoorkwartier: Creatief Circulair Maakgebied’ richt zich op het verbeteren van het vestigingsklimaat van het bedrijventerrein Werkspoorkwartier (voorheen aangeduid als Cartesiusweg II). Dit terrein moet een gebied worden met een toonaangevend vestigingsgebied in Utrecht waar ruimte is voor creatieve, circulaire maakbedrijven. Concreet betekent dit meer oppervlak aan bedrijfslocaties en werkgelegenheidsgroei.

2. Old School, New School

‘Old School New School’ is een project in samenwerking met Inbo architecten, de U10 gemeentes, Hogeschool Utrecht (lectoraat vernieuwing van de Bouwketen), BOOT en Cirkelstad waarin gekeken wordt hoe (bouw) materialen van oude schoolgebouwen in de regio Utrecht weer gebruikt kunnen worden voor de bouw van nieuwe schoolgebouwen in de omgeving van Utrecht. Binnen dit samenwerkingsverband heeft BOOT de materialeninventarisatie uitgevoerd.

Externe pagina

Wil je meer weten over Evert-Jan Velzing? Bekijk hier zijn persoonlijke pagina.

Lectoraat

Evert-Jan Velzing is senior onderzoeker bij het lectoraat Building Future Cities.

Hogeschool

Het lectoraat Building Future Cities is een van de lectoraten van Hogeschool Utrecht.

Twitter LinkedIn™ Facebook Google+
Written by Mirte Schreuder Hes on 24-10-17

Do you want to comment on this library item?

Latest comments