Senior onderzoeker - dr. Evert-Jan Velzing

publication

Dr. Evert-Jan Velzing is senior onderzoeker bij het lectoraat Building Future Cities van Hogeschool Utrecht. Hij doet sinds 2008 onderzoek naar (industriële) innovatie, duurzaamheid en innovatiebeleid. Bij Hogeschool Utrecht doet Evert-Jan onderzoek naar circulariteit in de industrie en de bouw, en naar circulaire economie.

Profiel

Evert-Jan Velzing is onderzoeker en docent. Hij coördineert en ontwikkelt onderwijs in samenhang met onderzoek en geeft les bij de opleiding Technische Bedrijfskunde. Bij het lectoraat Building Future Cities is Evert-Jan senior onderzoeker. Hij is als projectleider verantwoordelijk voor verschillende nationale en Europese onderzoeksprojecten. Daarnaast doet hij onderzoek naar circulaire bedrijfsmodellen, waardeketens en (keten)samenwerking, circulair materiaalgebruik en duurzame innovatie bij bedrijven.

Ruim 10 jaar is Evert-Jan bezig met de maatschappelijke aandacht voor de industrie. Van 2009 tot 2017 bij de Stichting voor Industriebeleid en Communicatie (SIC). In 2013 promoveerde hij op het onderwerp industrie- en innovatiebeleid. Verder werkte hij onder andere als beleidsadviseur en als organisatieadviseur voor bedrijven in de industrie.

Onderzoeksprojecten

Werkspoorkwartier: Creatief, Circulair Maakgebied

Het voormalige bedrijventerrein 'Cartesiusweg II' moet dé broedplaats voor creatieve circulaire bedrijven in Utrecht worden. Bestaande bedrijven en start-ups die gericht zijn op de circulaire economie kunnen zich hier vestigen. Zo kunnen ze (samen)werken in een inspirerende omgeving.

Doel

Onderzoeken hoe we het bedrijventerrein Werkspoorkwartier in Utrecht kunnen verbeteren, zodat het voor bedrijven aantrekkelijk wordt om zich hier te vestigen. Het zal een toonaangevende locatie en een 'Creatief Circulair Maakgebied' worden. Dit betekent dat het een werkterrein wordt dat ruimte biedt aan creatieve circulaire maakbedrijven. Ze kunnen hier samenwerken met elkaar, publieke organisaties en burgers op het gebied van duurzaamheid en hergebruik. Concreet betekent dit meer ruimte voor bedrijfslocaties en werkgelegenheidsgroei.

Old School, New School

‘Old School New School’ is een project in samenwerking met Inbo architecten, de U10 gemeentes, Hogeschool Utrecht (lectoraat vernieuwing van de Bouwketen), BOOT en Cirkelstad waarin gekeken wordt hoe (bouw) materialen van oude schoolgebouwen in de regio Utrecht weer gebruikt kunnen worden voor de bouw van nieuwe schoolgebouwen in de omgeving van Utrecht. Binnen dit samenwerkingsverband heeft BOOT de materialeninventarisatie uitgevoerd.

Reduces: op naar een circulaire economie

In het project Reduces onderzoeken we verschillende aanpakken in Europa om een circulaire economie en bijbehorende bedrijfsmodellen te ontwikkelen. Op basis hiervan komen we met concrete beleidsaanbevelingen voor (regionale) overheden.

Het project beoogt de potentiële milieueffecten van Europese businessmodellen te verminderen, instrumenten te ontwikkelen en regionale businessmodellen te beschouwen op hun geschiktheid voor de regionale situatie en de potentiële gevolgen.

Externe pagina

Wil je meer weten over Evert-Jan Velzing? Bekijk hier zijn persoonlijke pagina.

Lectoraat

Evert-Jan Velzing is senior onderzoeker bij het lectoraat Building Future Cities.

Hogeschool

Het lectoraat Building Future Cities is een van de lectoraten van Hogeschool Utrecht.

Twitter LinkedIn™ Facebook
Written by Mirte Schreuder Hes on 24-10-17

Do you want to comment on this library-item?

Latest comments