'Supply Chain Finance in de circulaire economie'

publication

Logistiek en financiën zijn cruciaal voor een circulaire economie. Supply Chain Finance biedt inzicht in de financiële stromen in logistieke ketens en kan zo oplossingen aandragen voor complexe financieringsproblemen.

Eric Roetman, onderzoeker Supply Chain Finance bij Hogeschool Windesheim, beargumenteert in dit 'Logistiek' artikel dat supply chain financing aan het fundament ligt van de circulaire economie. Dit biedt ons namelijk inzicht in geldstromen, de restwaarde van gebruikte grondstoffen en materialen en reikt modellen aan voor financiele contracten tussen ketenpartners. Hij zet in dit artikel een aantal belangrijke inzichten en uitdagingen op een rij.

Lees hier Eric Roetman's artikel op 'Logistiek.nl'

Twitter LinkedIn™ Facebook
Written by Mirte Schreuder Hes on 28-02-18

Do you want to comment on this library-item?

Latest comments

Supply Chain Finance biedt inzicht in de financiële stromen in logistieke ketens en kan zo oplossingen aandragen voor complexe financieringsproblemen.

Participants