Inzicht in de rol van logistiek in de circulaire economie met 'The Value Hill'

publication

Circulaire businessmodellen brengen grote voordelen met zich mee. Van positieve gevolgen dankzij efficiënter en langdurig gebruik van grondstoffen en materialen tot een langdurigere relatie binnen de keten en met klanten. In de whitepaper Value Hill lichten we toe hóe je tot circulaire businessmodellen komt en welk financieel model hierbij past.

Circulaire businessmodellen

De circulaire economie kenmerkt zich door het bieden van oplossingen voor grondstoffen vraagstukken en milieuproblematieken met effectieve en realistische businessmodellen. De circulaire business modellen worden bovendien gezien als een kans om op een nieuwe, innovatieve wijze inkomsten te genereren of nieuwe markten aan te boren.

Sustainable Finance Lab, Circle Economy, Het Groene Brein, Nuovalente en TUDelft hebben de handen ineen geslagen om in drie stappen in kaart te brengen hoe investeringen in circulaire bedrijven dichterbij komen. Met de Value Hill bieden we bedrijven een tool om zichzelf in een circulaire context te plaatsen en om toekomstige bedrijfsstrategieën te ontwikkelen voor een circulaire economie.

The value hill strcuctureerd de verschillende niveaus waarop er stappen gezet worden om een circulaire keten te organiseren.

  1. Voor gebruik – Voeg waarde toe aan een product door Circulair ontwerp. Ontwerp met circulaire materialen producten met een lange levensduur die geschikt zijn om na gebruik weer her te gebruiken op verschillende niveaus.
  2. Tijdens gebruik – Verleng de levensduur van een product door Optimaal gebruik. Onderhoud, reparatie en aanpasbaarheid dragen hier aan bij.
  3. Na gebruik – Behoud waarde door hoogwaardig hergebruik op verschillende niveaus. Hoe hoger op de value hill, hoe hoogwaardiger er hergebruikt wordt.
  4. Netwerk organisatie – Manage en coördineer het waardenetwerk in de keten. Denk hierbij aan het managen van materiaal stromen, het traceren van materialen en producten, het managen van de waarde in materialen en producten en het coördineren van hergebruik van reststromen. 

 

De logistieke sector kan met name veel beteken in de vierde stap: Logistieke partijen zijn bij uitstek de partij om informatie over materiaalstromen te managen, zijn sleutelspeler om reststromen aan elkaar te verbinden en staan op de juiste plaats in de keten om het traceren van producten, productonderdelen en materialen te faciliteren. 

Lees in het rapport meer over dit model en leer van voorbeeld cases.

 

 

Download het rapport 'The value Hill' hier.
Twitter LinkedIn™ Facebook
Written by Carien van der Have on 01-12-17

Do you want to comment on this library-item?

Latest comments

De value hill is een model om de kansen voor circulair business modellen te structureren. de logistiek kan de rol van 'netwerk organisator op zich nemen

Initiator

Participants