TMO Fashion Business School

publication

TMO is een kleinschalige particuliere hbo fashion business school. TMO biedt een breed vakkenpakket; een combinatie van management, marketing, communicatie, mode en persoonlijke ontwikkeling. Naast vakkennis, werk je bij TMO aan real life projecten en lever je een bijdrage aan kennisontwikkeling in samenwerking met de fashionbranche.

Profiel

"De wereld verandert fundamenteel, wetmatigheden van voorheen zijn niet meer vanzelfsprekend. De maatschappij wordt globaler, sneller en consumptiever, maar ook transparanter en meer bewust van de beperktheid van resources. De markt van fashion is een vraaggestuurde markt, waarin bestedingen aan fashionproducten geen vanzelfsprekendheid meer zijn. Dit vraagt om nieuwe processen, nieuwe business modellen en nieuwe organisatievormen. ‘To make this happen’ heeft de branche vernieuwende inzichten en goed opgeleide managers nodig. Maatschappij en overheid worden daarnaast kritischer, niet alleen richting producten, maar ook ten aanzien van kwaliteit en toegevoegde waarde van het (hbo-) onderwijs. Kwaliteitszorg en borging, als ook bewezen waarde voor het werkveld en de (externe) validering van dit alles, staan bovenaan de politieke agenda."

Lectoren en lectoraten

Mr. Dr. Radha Jethu is lector business management en daarmee onderdeel van het lectoraat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van hogeschool TMO.

Twitter LinkedIn™ Facebook Google+
Written by Mirte Schreuder Hes on 28-03-18

Do you want to comment on this library item?

Latest comments