Werkboek voor het ontwikkelen van een circulair businessmodel

publication

Het werkboek voor het ontwikkelen van een circulair businessmodel ondersteunt ondernemers die met hun bedrijf willen bewegen richting een circulaire bedrijfsvoering. Dit boek biedt inzicht in één van de meest fundamentele onderdelen die ten grondslag ligt aan iedere vorm van circulaire bedrijfsvoering: het circulaire businessmodel.

Specifiek bedrijven uit het MKB zijn hiervoor geschikt, maar ook ondernemers met een idee voor een circulaire startup, business developers, directeuren, starters of intrapreneurs uit de grotere bedrijven kunnen de weg naar circulariteit inslaan met behulp van dit werkboek.

Twee delen

Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel van het boek levert een theoretisch getinte inleiding. Hierin worden de achtergronden omtrent het begrip circulaire economie gegeven alsmede inzicht in de complexiteit van een kringlopeneconomie. Deel I eindigt met een uiteenzetting van het centrale model waarop het tweede deel van het boek is gebaseerd: de bouwstenen van een circulair businessmodel en de contextfactoren waarin een circulair businessmodel zich bevindt. Deel II van het werkboek is als een doe-het-zelf stappenplan opgezet rond dit centrale model.

Infographics

Als bijzonderheid kent dit werkboek een verzameling infographics van kringlopen. Met deze infographics willen we in beeld brengen hoe partijen met elkaar een bepaalde kringloop hebben gesloten. Het grootste deel van de infographics geeft inzicht in hoe een kringloop daadwerkelijk georganiseerd is en biedt daardoor een uniek 'kijkje in de keuken' bij allerlei partijen.

Het werkboek voor het ontwikkelen van een circulair businessmodel is nu gratis te downloaden.

Facebook Twitter LinkedIn™
Twitter LinkedIn™ Facebook
Written by Jan Jonker on 22-05-18 circulairebusinessmodellen.nl

Do you want to comment on this library-item?

Latest comments

Dit gratis te downloaden werkboek is bedoeld om eenieder te ondersteunen die met zijn of haar bedrijf wil bewegen richting een circulaire bedrijfsvoering.

Initiator

Participants