Circle Economy: Het ACT model

solution

Bedrijven lopen momenteel inkomsten mis doordat ze gebruikte producten en materialen niet of nauwelijks slim hergebruiken. En als bedrijven aan de slag gaan met hergebruik, is het vaak lastig te bepalen wat financieel gezien de beste oplossing is. De Assessing Circular Trade-off tool (ACT) geeft inzicht in de trade-offs tussen verschillende end-of-life scena

Anticiperen met ACT

In 2013 begon Circle Economy, in samenwerking met Philips, ABN AMRO, Interface, Ex’tax en de Universiteit Utrecht, met de ontwikkeling van de ACT tool. Hoogwaardig hergebruik is nu nog vaak niet lucratief door de huidige prijzen en marktcondities. Nieuwe technologieën en stijgende materiaalprijzen kunnen echter op korte termijn hergebruik zeer aantrekkelijk maken. Het ACT model is een interactieve tool die de gebruiker de mogelijkheid geeft toekomstscenario’s te verkennen door het instellen van verschillende variabelen, zoals de productiekosten, prijzen en belasting. Op die manier wordt duidelijk wanneer het financieel interessant wordt in hoogwaardig hergebruik te investeren, en kan de gebruiker anticiperen op het verwachte scenario.

In de praktijk

Op dit moment is het ACT model, toegepast op 4 projecten in diverse sectoren (constructie, gezondheidszorg, textiel, verlichting), in ontwikkeling en wordt getest op diverse praktijkcases.  Bij verschillende projecten is naar voren gekomen dat de split incentive tussen gebruiker en producent de transitie naar een circulaire economie belemmert. In de zorgsector komen bijvoorbeeld de hogere opbrengsten van apparaten, door ze geschikt te maken voor upgrading, nauwelijks ten goede aan de producent. Met behulp van deze tool kan er een adequate en bovenal inzichtelijke weergave van baten voor verschillende stakeholders in de keten worden gemaakt, die bijkomend de totstandkoming van nieuwe samenwerkingen stimuleert.

Zonder barrières  

Tevens leidt het gebrek aan vergelijkend inzicht voor velerlei producten tot suboptimale uitkomsten. Zo blijkt uit een analyse voor de constructie sector dat slimmere vormen van recycling snel winstgevend worden in de toekomst. Door daar slim op in te spelen, kan er logischerwijs aanvullend rendement worden gegenereerd. Het ACT model helpt daarbij inzichtelijk te maken hoe de kosten en baten in een circulaire economie veranderen in een waardeketen. Zodat op den duur barrières als split incentives kunnen worden verholpen, en daarmee ook minder weerstand komt om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.
 

Twitter LinkedIn™ Facebook
Written by Yorian Bordes on 30-12-15

Do you want to comment on this solution?

Latest comments

Initiator

Participants

Relevant Global Goals for Sustainable Development

Contribute to a Futureproof business life by: 4 Quality education