Circulaire hub: grootschalig hergebruik van bouwmaterialen in Utrecht

solution

In de gemeente Utrecht kan een circulaire hub voor bouwmaterialen gerealiseerd worden, blijkt uit onderzoek van studenten van Hogeschool Utrecht. Volgens de HU-studie is de hub het meest rendabel wanneer alle sloopmaterialen hergebruikt worden. De studenten stelden voor Utrecht een logistiek plan op dat een overzicht geeft van de benodigde middelen.

Circulair

De studie is uitgevoerd in opdracht van het HU-lectoraat Vernieuwing van de Bouwketen en de gemeente Utrecht, in samenwerking met Cirkelstad Utrecht. Uit het onderzoek blijkt dat de circulaire hub kan leiden tot een positief maatschappelijk resultaat. Daarnaast blijkt ook dat de hub ook een positief effect heeft op het milieu. Er kunnen veel banen gecreëerd worden in de materiaalverwerking en –bewerking op de hub en in het vervoer van het materiaal van en naar de hub. Bovendien wordt materiaaltransport beter gestuurd en daardoor vermindert de CO2-uitstoot.

Hogeschool Utrecht

De HU-studenten stelden voor Utrecht een logistiek plan op voor de circulaire hub, dat een overzicht geeft van de benodigde middelen. De belangrijkste zijn: arbeid, een informatiesysteem en opslagruimte. Werkspoorkwartier en Lage Weide – ook wel de Port of Utrecht genoemd - worden aangewezen als gebieden voor de hub en voor opslag en bewerking van goederen. De onderzoekers zien bouwprojecten vanaf 2016 in Leidsche Rijn, de wijk Overvecht en Utrecht Zuid-west als potentieel interessant voor de circulaire hub. Groot voordeel is dat de gemeente Utrecht bij veel van deze bouwprojecten opdrachtgever is. Daardoor zijn er korte lijnen naar de inzet van deze voorziening, en bovendien stimuleert de gemeente graag duurzame projecten.  

Haalbaarheid

Studenten van de HU zijn nu een vervolgonderzoek gestart. Het gaat om toegepast onderzoek voor BAM (het circulair maken van installaties), Dura Vermeer (het circulair maken van wegen) en voor de handel (losse circulaire producten in de bouwsector). Voor de verschillende toepassingen wordt zowel de technische als de financiële haalbaarheid onderzocht.
 

Twitter LinkedIn™ Facebook
Written by Anke Oomen on 19-10-15

Do you want to comment on this solution?

Latest comments