FAN Train the Trainer programma 'Natuurlijk Kapitaal' voor docenten

solution

Het FAN Train-the-Trainer programma is ontwikkeld om docenten van Finance- en Accountancy opleidingen handvatten te bieden om de thematiek Duurzaam Financieren (met een focus op Natuurlijk Kapitaal, als voorbeeld van één van de zes kapitalen) in eigen setting te kunnen vormgeven, inhoudelijk en methodisch voor curriculum, vak en in de klas.

Natuurlijk kapitaal voor de opleiding van financials en accountants

De nieuwe, duurzame en circulaire economie vraagt om financial professionals en accountants met andere competenties en kennis dan voorheen. Concepten als integrated thinking en integrated reporting, het berekenen van klimaatrisico’s, ontwikkeling en beoordeling van nieuwe business modellen en meervoudige waardencreatie zullen om die reden een plek krijgen in de vakken van de opleiding Finance en Control en Accountancy. Het concept Natuurlijk Kapitaal is een thema dat hier een belangrijk rol in speelt. Natuurlijk kapitaal, een van de zes kapitalen binnen het model van IIRC, is de voorraad aan natuurlijke hulpbronnen die samen de goederen en diensten leveren als basis voor onze economie en ons welzijn. Financials en accountants zullen meer aandacht geven aan de afhankelijkheidvan bedrijven van, en de impact van bedrijven op natuurlijk kapitaal, om integraal advies te kunnen geven, integraal te rapporteren en betrouwbare inschattingen te kunnen maken vantoekomstige risico’s.

Opzet van de training

Om docenten te helpen om het thema natuurlijk kapitaal te integreren in het curriculum biedt netwerk FAN een tweedaags programma in de vorm van een ‘Train the Trainer’ aan. De training van twee dagdelen wordt verzorgd door specialisten van Het Groene Brein en door ondernemers met ervaring rond het thema in hun bedrijf.

De opzet van het programma is als volgt: we beginnen bij Stewardship (Waarom is dit thema relevant), naar Entrepreneurship (Hoe vertaal ik het naar een onderneming) en Leadership (Wat kan de ondernemer en de onderwijsgevende hieraan doen). Anders gezegd: we denken vanuit de veranderingen in samenleving naar het bedrijfsleven en het onderwijs en van daar naar uzelf als docent die door eigen actie en leiderschap verschil kan maken.

Meer informatie

Voor meer informatie over het kant-en-klare trainingsprogramma of een programma op maat, kunt u contact opnemen met Bouwe Taverne (taverne@hccnet.nl). 

LinkedIn™
Twitter LinkedIn™ Facebook
Written by Aranka Dijkstra on 09-01-19

Do you want to comment on this solution?

Latest comments

Leer in twee dagdelen en aan de hand van praktijkcases en een individuele opdracht hoe je 'Natuurlijk Kapitaal' kan integreren in jouw Finance- en Accountancy curriculum.

Initiator